Poznaj rodzaje badania słuchu

Spis treści

Słuch to jedno z najważniejszych narzędzi do poznawania i rozumienia otaczającego nas świata. Niestety, z powodu wielu przyczyn może ulec osłabieniu, tym samym obniżając znacząco komfort naszego życia. Na szczęście dysponujemy obecnie wieloma urządzeniami skutecznie usprawniającymi słuch. Jednak aby dobrać je odpowiednio do swoich potrzeb, niezbędne będzie wykonanie diagnostycznych badań słuchu.

Rodzaje badania słuchu

Współczesna audiologia pozwala na wczesne i dokładne wykrycie wady słuchu, niezależnie od wieku osoby badanej. Jeżeli podejrzewamy u siebie, naszego dziecka lub bliskich ubytek słuchu, powinniśmy niezwłocznie wykonać diagnostyczne badania słuchu. Pozwoli nam to rozpoznać rodzaj oraz przyczyny niedosłuchu, a także zaplanować dalsze postępowanie. Do najczęściej stosowanych badań zaliczamy m.in.:

  • audiometrię – mającą na celu określenie progu słyszenia na drodze powietrznej i kostnej obu uszu pacjenta, zaliczana jest do psychofizycznych metod badania i związana jest ze świadomą reakcją na bodźce dźwiękowe;
  • tympanometrię – polegającą na badaniu podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym, pozwalającą na obiektywną ocenę funkcji trąbki słuchowej;
  • otoemisję – rejestrację otoemisji akustycznych za pomocą sondy umieszczonej w kanale ucha zewnętrznego, będącą obiektywną metodą sprawności mechanicznej receptora słuchu;
  • badanie BERA – oparte na rejestrowaniu i ocenie zjawisk elektrycznych, które powstają w wyniku stymulacji bodźcem akustycznym ucha w każdym odcinku drogi słuchowej, często wykorzystywana przy obiektywnych badaniach słuchu u noworodków. 

Pierwsze badanie słuchu

Profilaktyczna kontrola słuchu to konieczność nie tylko u osób w podeszłym wieku. Takie badanie powinno być wykonane przez każdego, kto zauważył u siebie negatywne zmiany w słuchu, podejrzewa niedosłuch lub zmaga się z objawami szumów usznych. Badania słuchu – acustic.pl to także pierwszy krok do wyboru dostosowanego do naszych potrzeb aparatu słuchowego, który może przyczynić się do polepszenia komfortu życia. 

redakcja

redakcja